Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia nawigacji i lepszego dostosowania strony do preferencji użytkownika. Pliki te można zablokować w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Dowiedz się więcej.
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Magazyn Uczestników funduszy Pekao
Jesteś w: Mój portfel > Unikalne planowanie inwestycji

Unikalne planowanie inwestycji

Powrót »
Dodano: 20.03.2011
unikalne planowanie inwestycji

Wszyscy mamy marzenia, które szczególnie chcielibyśmy spełnić, jednak nie mamy pewności czy będzie nas stać na ich realizację. W Banku Pekao SA pomożemy w opracowaniu Państwa osobistego planu finansowego.

Nawigator inwestycyjny

Udana inwestycja zależy od wielu indywidualnych czynników: posiadanych środków, celów inwestowania, czasu inwestycji czy wreszcie postawy wobec ryzyka inwestycyjnego. Dlatego w Banku Pekao SA przy wspólnym planowaniu inwestycji zaczynamy od określenia indywidualnej sytuacji i zdefiniowania potrzeb Klientów. Dopiero w kolejnych krokach możemy wspólnie zastanowić się nad doborem właściwej inwestycji.

Dzięki analizie finansów osobistych z wykorzystaniem Nawigatora Inwestycyjnego mogą Państwo łatwo wybrać optymalny sposób realizacji swoich planów. Aby móc cieszyć się dobrą decyzją finansową, warto przejść przez pięć etapów świadomego inwestowania:

1. Analiza sytuacji
Pierwszy krok do świadomego inwestowania to ustalenie kwoty inwestycji. Wymaga to określenia, jakimi środkami aktualnie dysponujemy i oszacowania, jakimi środkami będziemy zasilać swoją inwestycję w przyszłości.

 

2. Analiza celów
Systematyczne oszczędzanie wolnych środków? Edukacja dzieci, kupno ziemi, a może oszczędzanie na emeryturę? Znając cele, możemy zdecydować, czego oczekujemy od swoich inwestycji, a przede wszystkim, jak długo powinny one trwać.

 

3. Wybór strategii
Wybór strategii inwestycyjnej zależy od naszej skłonności do podejmowania ryzyka inwestycyjnego oraz zakładanego horyzontu czasowego. Każda inwestycja niesie inny potencjał, dlatego warto poznać różne warianty możliwego zachowania się planowanych inwestycji w przyszłości.

 

4. Rozwiązanie produktowe
Dopasowanie rozwiązań produktowych to uwieńczenie pracy nad budową portfela inwestycyjnego. Dopiero po właściwym rozpoznaniu oczekiwań i potrzeb można zastanowić się nad dokonaniem wyboru konkretnych produktów, pamiętając, by portfel inwestycyjny był odpowiednio zróżnicowany.

 

5. Monitorowanie inwestycji
Ten etap trwa przez cały okres inwestycji. Systematyczna kontrola pozwala sprawdzać, czy wyniki poczynionych inwestycji są zgodne z oczekiwaniami. Indywidualna sytuacja życiowa i potrzeby zmieniają się, więc z czasem pożądana może być modyfikacja portfela inwestycyjnego.


Wspólnie do celu
Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia. W Banku Pekao SA dążymy do zapewnienia najwyższej jakości usług i służymy kompetentnym wsparciem przy podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych. Nasi wybrani Klienci mają do dyspozycji Doradcę Osobistego, który zawsze służy swoją pomocą.
Zapraszamy na spotkanie z Doradcą Osobistym, który dokona analizy Państwa finansów z użyciem Nawigatora Inwestycyjnego i zaprezentuje graficzne symulacje dotyczące możliwych scenariuszy zachowania Państwa inwestycji.Zapraszamy. Warto nas odwiedzić!

Szczególny oferty dostępne są na:
www.pekao.com.pl/vip/nawigator


Bank Pekao SA oświadcza, że informacje przekazywane w związku z korzystaniem z Nawigatora Inwestycyjnego mają charakter porady inwestycyjnej świadczonej zgodnie z §9 ust. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 204, poz. 1577), a także postanowieniami Regulaminu przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Warunkiem uzyskania porady inwestycyjnej za pośrednictwem Nawigatora Inwestycyjnego jest zawarcie z Bankiem umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Przekazanie przez Bank Pekao SA porady inwestycyjnej nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Bank Pekao SA w związku z przekazywaniem porady inwestycyjnej z wykorzystaniem Nawigatora Inwestycyjnego nie rekomenduje nabycia lub zbycia określonych instrumentów finansowych oraz nie prowadzi monitoringu struktury inwestycji Klientów i zgodności z wybranymi strategiami inwestycyjnymi (portfelami modelowymi). Bank Pekao SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji finansowych podjętych na podstawie powyższych informacji, a prezentowane dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników oraz świadczeń w przyszłości.

Skontaktuj się z nami

Centrum Obsługi Klienta:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40
pekaotfiCOK@pekao-fs.com.pl