Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia nawigacji i lepszego dostosowania strony do preferencji użytkownika. Pliki te można zablokować w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Dowiedz się więcej.
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Magazyn Uczestników funduszy Pekao

Papier wartościowy

Papier wartościowy - dokument lub nieposiadający formy materialnej zapis elektroniczny na rachunku papierów wartościowych obejmujący określone prawa majątkowe przysługujące jego właścicielowi, np. akcje, obligacje.
Podatek Belki (podatek od dochodów kapitałowych) - zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych określony w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie wynosi 19%.
Podatek PIT (ang. personal income tax) - podatek dochodowy od osób fizycznych; stopa podatku jest zmienna, zależna od dochodu osiągniętego w danym roku kalendarzowym (od tzw. progów podatkowych).

Polityka inwestycyjna funduszu

Polityka inwestycyjna funduszu - określona w statucie funduszu polityka informująca, w jaki sposób są lub będą zarządzane aktywa funduszu, prowadząca do osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego funduszu. Polityka inwestycyjna określa możliwe kategorie lokat funduszu oraz wyjaśnia, jakimi kryteriami będą się kierować zarządzający aktywami funduszu przy wyborze tychże lokat, tak aby fundusz osiągnął zamierzony cel inwestycyjny.

Potwierdzenie

Potwierdzenie - dokument potwierdzający realizację zlecenia dotyczącego jednostek uczestnictwa, który agent transferowy przesyła uczestnikowi w imieniu funduszu.
Skontaktuj się z nami

Centrum Obsługi Klienta:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40
pekaotfiCOK@pekao-fs.com.pl