Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia nawigacji i lepszego dostosowania strony do preferencji użytkownika. Pliki te można zablokować w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Dowiedz się więcej.
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Magazyn Uczestników funduszy Pekao
Jesteś w: Mój portfel > Najlepsza inwestycja w przyszłość dziecka

Najlepsza inwestycja w przyszłość dziecka

Powrót »
Dodano: 13.07.2016
Najlepsza inwestycja w przyszłość dziecka

Rządowy program „Rodzina 500 plus” jest szansą na to, by zwiększyć skłonność rodzin, które uzyskały dodatkowe świadczenia, do systematycznego, długoterminowego oszczędzania. Inwestując choć część otrzymanych środków – na przykład za pośrednictwem Programu Moja Perspektywa – już teraz możemy  się zatroszczyć o lepsze widoki na przyszłość dla naszych dzieci.

Prof. Monika Marcinkowska z Uniwersytetu Łódzkiego, cytowana przez Polską Agencję Prasową, uważa, że „wielkim sukcesem będzie, jeżeli pieniądze z rządowego programu nie zostaną wydane od razu na bieżące potrzeby, na konsumpcję, ale przynajmniej ich część zostanie przeznaczona na oszczędzanie na dorosłe życie obecnych dzieci”.

Istotnie, program „Rodzina 500 plus” to dobra okazja, by bardziej świadomie podejść do życia: zaoszczędźmy owe dodatkowe 500 zł i zobaczmy, jak ta decyzja wpłynie na nasz budżet. Wielce prawdopodobne, że wraz z rosnącą wartością oszczędności szybko dołączymy do grona osób przekonanych, że ograniczenie konsumpcji może być równie przyjemne co folgowanie jej. Rządowe wsparcie – 6 tys. zł rocznie na każde kwalifikujące się do programu dziecko – to niebagatelna kwota. Warto zadbać o jej dobre zagospodarowanie.

Rodzina Plus... fundusze

Każdy powinien oszczędzać z myślą o przyszłości, ale rodzice mający na utrzymaniu dzieci są w szczególnej sytuacji. Są świadomi, że w miarę upływu lat i wchodzenia na kolejne szczeble edukacji potrzeby dzieci będą systematycznie rosły. Najpierw dodatkowe zajęcia, korepetycje, możliwość realizacji nietuzinkowych pasji, potem – zamiejscowe studia, wynajem czy kupno mieszkania. Rozpoczynając oszczędzanie już teraz, zadbamy o lepsze perspektywy dla naszych dzieci. Inwestowanie co miesiąc 500 zł w produkty dające szansę uzyskania dodatkowego dochodu to możliwość zgromadzenia cennego kapitału, który ułatwi start w dorosłe życie.

Każdy powinien oszczędzać z myślą o przyszłości, ale rodzice mający na utrzymaniu dzieci są w szczególnej sytuacji. Są świadomi, że w miarę upływu lat i wchodzenia na kolejne szczeble edukacji potrzeby dzieci będą systematycznie rosły.

W długoterminowym oszczędzaniu wsparciem mogą być fundusze inwestycyjne. Szeroki wybór strategii, dopasowanych do profilu każdego inwestora, w połączeniu z regularnym oszczędzaniem pozwala zadbać o zabezpieczenie przyszłości. Wieloletni horyzont inwestycyjny daje możliwość uwzględnienia w portfelu funduszy charakteryzujących się większym potencjałem zysku w długim okresie. W miarę zbliżania się do celu inwestycji wskazane byłoby, aby miejsce funduszy o wyższym ryzyku zajmowały rozwiązania o niższym profilu ryzyka.

500 zł dla 3,7 mln dzieci


Założeniem rządowego programu „Rodzina 500 plus” jest wsparcie rodziców w wychowywaniu dzieci oraz zachęcenie do posiadania kolejnych. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do świadczenia uprawnionych jest 2,7 mln rodziców i opiekunów. Łącznie wsparcie może trafić do 3,7 mln dzieci. 500 zł miesięcznie przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18. roku życia. Świadczenie na pierwsze  dziecko otrzymają natomiast te rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto lub 1200 zł netto – jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.
Przez pierwsze 20 dni od uruchomienia (do 6 maja 2016 roku) wnioski złożyło ponad 2,1 mln osób, w tym ok. 476 tys. przez internet. 95% osób  skorzystało z elektronicznych formularzy udostępnionych przez banki.

Lepsza perspektywa dla dzieci

Wygodną formą regularnego inwestowania z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych jest Program Systematycznego Oszczędzania Moja Perspektywa[1], który stwarza szansę na zbudowanie kapitału na przyszłość, nawet przy niewielkich regularnych kwotach. Program wyróżnia automatyczne dostosowanie poziomu ryzyka i potencjału wzrostu do planowanego okresu oszczędzania: w miarę upływu lat zmieniają się proporcje podziału wpłat pomiędzy poszczególne fundusze/subfundusze, z których zbudowany jest portfel.

W ramach Programu można wybrać jeden z sześciu Portfeli Programu – każdy z nich stanowi zdywersyfikowany koszyk składający się z trzech różnych funduszy/ subfunduszy Pioneer.

Nowością są dwa uruchomione w kwietniu 2016 roku portfele oparte przede wszystkim na funduszach dłużnych: Portfel obligacyjny – Rodzina Plus oraz Portfel konserwatywny – Rodzina Plus. Dołączyły one do czterech dotychczas oferowanych portfeli: Portfel polski plus, Portfel międzynarodowy, Portfel umiarkowany, Portfel globalny.

Portfele Rodzina Plus w Programie Moja Perspektywa

Automatyczne wsparcie

Po określeniu na starcie planowanego horyzontu inwestycji oraz częstotliwości wpłat[2] (raz na miesiąc, co dwa lub trzy miesiące) kolejne wpłaty do Programu są automatycznie dzielone pomiędzy fundusze/subfundusze tworzące wybrany przez inwestora Portfel Programu. Proporcje podziału wpłat zmieniają się wraz z upływem czasu: tak, by maksymalizować potencjał wzrostu w pierwszej fazie oszczędzania, a następnie chronić wypracowane we wcześniejszych latach wyniki. Wybór portfeli dostępnych w Programie wpisuje się w potrzeby inwestorów, którzy mają różną skłonność do ryzyka inwestycyjnego, ale też inne preferencje, np. w odniesieniu do zakresu dywersyfikacji geograficznej.

Dwa nowe portfele: Portfel obligacyjny – Rodzina Plus oraz Portfel konserwatywny – Rodzina Plus, cechuje konserwatywna polityka inwestycyjna. Są one kierowane do osób, które chcą zainwestować środki, ale jednocześnie nie akceptują zbyt wysokiego ryzyka inwestycyjnego.

Dwa nowe portfele: Portfel obligacyjny – Rodzina Plus oraz Portfel konserwatywny – Rodzina Plus, cechuje konserwatywna polityka inwestycyjna. Są one  kierowane do osób, które chcą zainwestować środki, ale jednocześnie nie akceptują zbyt wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Środki lokowane są – w  różnych proporcjach – przede wszystkim w polskie i zagraniczne fundusze obligacyjne. Taka strategia pozwala osobom, które chcą na przykład zadbać o  przyszłość dzieci (również tym, którzy przy okazji programu „Rodzina 500 plus” będą regularnie inwestować), relatywnie bezpiecznie rozpocząć budowę  długoterminowego zabezpieczenia przyszłości kolejnego pokolenia. Najważniejsze, co często podkreślamy, jest to, by jak najszybciej zacząć regularnie oszczędzać. Start programu „Rodzina 500 plus” daje ku temu okazję.

Cechy Programu


• Prosty i wygodny sposób na oszczędzanie w długim okresie.
• Mechanizm dostosowania poziomu ryzyka i potencjału wzrostu inwestycji do planowanego okresu oszczędzania.
• Możliwość wyboru jednego z sześciu Portfeli Programu – każdy z nich to zdywersyfikowany koszyk składający się z trzech funduszy/subfunduszy Pioneer zróżnicowanych pod względem potencjału zysku i ryzyka inwestycyjnego.
• Zniżki w opłatach manipulacyjnych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa, na zasadach określonych w Warunkach uczestnictwa w Programie[3].
• Możliwość realokacji[4] już zgromadzonych środków – zgodnie ze wskazaniem inwestora.

 

 

Opracowanie,
Zespół Pioneer Pekao TFI S.A.

 

 [1] W artykule również jako: Program Moja Perspektywa, Program.

[2] Szczegółowe zasady określające wysokość i częstotliwość wpłat, jak również informacje na temat opłat manipulacyjnych zawarte są w Warunkach uczestnictwa w Programie.

[3] Zniżki mają charakter warunkowy i zostają cofnięte w przypadku wypłaty środków lub rozwiązania umowy przed ustalonym okresem z przyczyn określonych w Warunkach uczestnictwa w Programie.

[4] Realokacja – zmiana udziału środków dotychczas zgromadzonych w poszczególnych funduszach/subfunduszach w Portfelu Programu. Oznacza dokonanie konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa między funduszami/subfunduszami.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie Moja Perspektywa określają Warunki uczestnictwa w tym Programie, dostępne u prowadzących dystrybucję oraz w internecie na stronie www.pioneer.com.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na stronie www.pioneer.com.pl. Z uwagi na to, że Program Moja Perspektywa oparty jest na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Skontaktuj się z nami

Centrum Obsługi Klienta:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40
pekaotfiCOK@pekao-fs.com.pl