Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia nawigacji i lepszego dostosowania strony do preferencji użytkownika. Pliki te można zablokować w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Dowiedz się więcej.
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Magazyn Uczestników funduszy Pekao
Jesteś w: Mój portfel

Globalnie na dwa sposoby

Dodano: 23.02.2016

Linia produktowa strategie globalne została rozszerzona o nowy subfundusz Pioneer Strategii Globalnej – konserwatywny. Podobnie jak wcześniejszy subfundusz Pioneer Strategii Globalnej wyróżnia się on tym, że jego aktywa lokowane są w zagraniczne fundusze inwestycyjne, także te oferowane przez inne wiodące firmy zarządzające aktywami działające w skali globalnej.

Inwestycje za oceanem

Dodano: 07.04.2015

Stany Zjednoczone kolejny raz zadziwiają świat silnymi fundamentami i dobrymi perspektywami wzrostu. Warto więc uzupełnić długoterminowy portfel inwestycji o nowy subfundusz, który elastycznie, adekwatnie do aktualnej koniunktury, lokuje środki za pośrednictwem funduszy zagranicznych w wybrane amerykańskie akcje i obligacje.

IKE i IKZE: oszczędzanie z ulgą

Dodano: 22.12.2014

Na niekorzystne trendy demograficzne wpływu nie mamy, ale na wysokość przyszłej emerytury już tak. Dodatkowe zabezpieczenie przyszłości to już dziś de facto obowiązek każdego z nas.

Cały świat w jednym portfelu

Dodano: 06.11.2014

Subfundusz Pioneer Obligacji Strategicznych inwestuje pośrednio w obligacje wybrane z grona papierów dłużnych emitowanych przez rządy i firmy z różnych krajów. Takie rozwiązanie może zainteresować inwestorów, którzy dążą do uzyskania atrakcyjnych zysków przy umiarkowanym ryzyku.

Sztuka dobrego wyboru – Pioneer Strategii Globalnej

Dodano: 05.07.2014

W ostatnich latach znacząco wzrosła świadomość tego, że świat inwestycji nie kończy się na Warszawie, a zdywersyfikowany geograficznie portfel pozwala najlepiej wykorzystać odmienną sytuację ekonomiczną w różnych rejonach świata oraz może ograniczyć negatywny wpływ wahań koniunktury. Pioneer Strategii Globalnej odpowiada na potrzeby inwestorów, którzy szukają wygodnej i optymalnej formy lokowania środków na zróżnicowanych rynkach całego świata.

Inwestycja na lata

Dodano: 30.12.2013

W dojrzałych gospodarkach od lat bardzo popularne są produkty oparte na cyklu życia inwestora i często stanowią one główny składnik planów emerytalnych. W Polsce dopiero uczymy się myśleć i planować w tak odległym czasie. Rynek nowoczesnych rozwiązań wspierających długoterminowe oszczędzanie współtworzy Program Moja Perspektywa.

Skontaktuj się z nami

Centrum Obsługi Klienta:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40
pekaotfiCOK@pekao-fs.com.pl