Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia nawigacji i lepszego dostosowania strony do preferencji użytkownika. Pliki te można zablokować w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Dowiedz się więcej.
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Magazyn Uczestników funduszy Pekao
Jesteś w: Poradnik > Klient pyta, COK odpowiada

Klient pyta, COK odpowiada

Powrót »
Dodano: 18.04.2017
Klient pyta, COK odpowiada
 • Jaki jest limit wpłat na IKE oraz IKZE w 2017 roku?
 • Gdzie można szybko sprawdzić wycenę jednostek uczestnictwa funduszy Pioneer?
 • W jaki sposób zgłosić zmianę swoich danych osobowych w Pioneer Pekao TFI?
 • Co to są informacje dla klienta AFI?
 • Co zrobić, aby zdjąć blokadę ustawioną w zwiazku z brakiem oświadczenia FATCA?

Co to są informacje dla klienta AFI?

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (AFI) to dodatkowy, odrębny dokument, który stanowi uzupełnienie prospektu informacyjnego funduszu. Jest ona sporządzana dla specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO ) oraz dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ ).

Dokument ten zawiera m.in.: opis przedmiotu działalności funduszu, informacje dotyczące stosowania dźwigni finansowej oraz zarządzania płynnością i ryzykiem.

W ofercie Pioneer Pekao TFI S.A. dostępne są cztery alternatywne fundusze inwestycyjne: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO , Pioneer Strategie Funduszowe SFIO oraz dwa fundusze inwestycyjne zamknięte – to właśnie dla tych funduszy przygotowywane są informacje dla klienta AFI.

Jaki jest limit wpłat na IKE oraz IKZE w 2017 roku?

W 2017 roku na IKE można wpłacić maksymalnie 12 789 zł, a na IKZE – 5115,60 zł.

Gdzie mogę szybko sprawdzić wycenę jednostek uczestnictwa funduszy Pioneer?

Wyceny jednostek uczestnictwa są dostępne:

 • na stronie www.pioneer.com.pl w zakładce „Wyceny funduszy”,
 • pod numerem infolinii 801 641 641 lub +48 22 640 40 40 (numer dostępny również dla osób dzwoniących z zagranicy oraz z telefonów komórkowych),
 • w mediach informacyjnych oraz serwisach informacyjnych agencji, takich jak np. Bloomberg, Polska Agencja Prasowa, Notoria.

Otrzymałem pismo, że na koncie w funduszu ustanowiona jest blokada, w związku z brakiem Oświadczenia FATCA. Co powinienem zrobić, aby ta blokada została zdjęta?

W takiej sytuacji należy złożyć Oświadczenie FATCA:

 • telefonicznie w Centrum Obsługi Klienta pod numerem +48 22 640 48 44 – w trakcie rozmowy konsultant zapyta o dane z dokumentu tożsamości oraz numer konta w funduszu (można go znaleźć np. w Potwierdzeniu zlecenia),
 • osobiście, składając oświadczenie w dowolnej placówce prowadzącej dystrybucję (adresy dostępne na stronie www.pioneer.com.pl),
 • korespondencyjnie, wypełniając i własnoręcznie podpisując Oświadczenie FATCA (można skorzystać z formularza dołączonego do korespondencji informującej o braku Oświadczenia FATCA lub pobrać formularz ze strony internetowej www.pioneer.com.pl), a następnie wysyłając je na adres: Pekao Financial Services Sp. z o.o., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa.

Posiadam z mężem konto małżonków. Czy istnieje możliwość zmiany tego konta na konto, które będzie prowadzone tylko dla mnie?

Zmiana konta małżonków na konto indywidualne jest możliwa tylko w szczególnych przypadkach, którymi są m.in. rozwód czy separacja. Więcej informacji można znaleźć w Ogólnych warunkach prowadzenia Kont Małżonków, które stanowią integralną część prospektu informacyjnego funduszu.

Wyszłam za mąż i zmieniłam nazwisko. W jaki sposób mogę zgłosić zmianę swoich danych osobowych w Państwa instytucji?

W celu dokonania zmiany nazwiska prosimy o udanie się z aktualnym dokumentem tożsamości do jednej z placówek dystrybuujących jednostki uczestnictwa funduszy Pioneer oraz złożenie zlecenia aktualizacji danych osobowych. Adresy placówek dostępne są na stronie internetowej www.pioneer.com.pl oraz w Centrum Obsługi Klienta.

Posiadam konto indywidualne w funduszu. Czy mogę udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania mnie przed funduszami kilku osobom?

Zgodnie z zapisami prospektów informacyjnych funduszy istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa maksymalnie dwóm osobom.

 

 

Zachęcamy do kontaktu z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu  801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40*

Opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora.
* Numer dostępny także dla dzwoniących z zagranicy oraz z telefonów komórkowych.

Skontaktuj się z nami

Centrum Obsługi Klienta:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40
pekaotfiCOK@pekao-fs.com.pl