Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia nawigacji i lepszego dostosowania strony do preferencji użytkownika. Pliki te można zablokować w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Dowiedz się więcej.
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Magazyn Uczestników funduszy Pekao
Jesteś w: Poradnik > Klient pyta, COK odpowiada

Klient pyta, COK odpowiada

Powrót »
Dodano: 18.11.2016
Klient pyta, COK odpowiada
  • Subskrypcja wyceny funduszy na e-mail
  • Czy pełnomocnik może korzystać w pełni z usługi ePioneer?
  • Wiek a samodzielne składanie zleceń na zakup jednostek uczestnictwa.
  • Otwieranie Programyu IKZE przez internet.
  • Jaki podatek przy wycofaniu środków z IKZE?

Chciałbym codziennie otrzymywać informację o wycenach funduszy Pioneer. Jak uruchomić taką usługę?

W celu otrzymywania subskrypcji wycen funduszy Pioneer na adres e-mail konieczna jest rejestracja na stronie www.pioneer.com.pl – w zakładce „Logowanie”, a następnie zamówienie usługi subskrypcji wycen jednostek uczestnictwa w nowo utworzonym profilu.

 

Chciałam sprawdzić wyceny funduszy na stronie internetowej, ale przedstawione są tam trzy różne ceny. Co one oznaczają i która z nich służy do obliczenia wartości mojego konta?

Aktualna cena jednostki oznacza bieżącą cenę jednostki uczestnictwa, według której ustalana jest wartość konta w danym funduszu. Jest to również cena, po której nastąpiłoby odkupienie tej jednostki. Minimalna cena odkupienia oznacza wartość jednostki uczestnictwa pomniejszoną o opłatę odkupieniową (aktualnie opłata ta jest pobierana tylko przez subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego). Maksymalna cena zbycia to cena jednostki uczestnictwa z maksymalną opłatą manipulacyjną stosowaną przy nabyciu.

 

Do mojego konta w funduszu wskazałam pełnomocnika. Czy pełnomocnik ma możliwość korzystać, tak jak ja, z usługi ePioneer?

Tak, istnieje możliwość, aby pełnomocnik korzystał z usługi ePioneer. W celu zamówienia dostępu niezbędne jest, aby pełnomocnik skontaktował się telefonicznie z Centrum Obsługi Klienta funduszy Pioneer. W trakcie rozmowy konsultant poprosi o podanie m.in. następujących danych: PESEL, numer konta funduszu oraz numer telefonu komórkowego zarejestrowanego w Polsce.

 

Posiadam konto wspólne z małoletnią córką. Po osiągnięciu jakiego wieku córka będzie mogła samodzielnie składać zlecenia dotyczące jednostek uczestnictwa?

Już po ukończeniu 18 lat córka będzie mogła składać dyspozycje, o ile pełnoletni współwłaściciel uprzednio wyrazi na to zgodę w formie pisemnej, w obecności pracownika placówki prowadzącej dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy Pioneer. Pełnoprawnym współwłaścicielem konta wspólnego córka stanie się po osiągnieciu 23 lat. Będzie mogła wtedy samodzielnie dysponować środkami.

 

Jestem zainteresowana otwarciem Programu IKZE. Czy jest to możliwe przez internet?

Istnieje możliwość zawarcia umowy o prowadzenie Programu IKZE przez internet, za pośrednictwem usługi ePioneer. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracji, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.epioneer.pekao-fs.com.pl, a następnie złożyć dyspozycję otwarcia konta. Podczas rejestracji należy podać m.in. dane osobowe oraz numer telefonu komórkowego, który jest zarejestrowany w Polsce. W przypadku uczestników funduszy Pioneer, którzy już korzystają z usługi ePioneer, wystarczy przejść do zakładki „Złóż zlecenie”, a następnie – „Otwarcie konta”.

 

Jaki podatek zapłacę przy wycofaniu środków z Programu IKZE?

Środki z Programu IKZE można wycofać na kilka sposobów: jako wypłatę (jednorazową lub w ratach) oraz jako zwrot. W przypadku uzyskania uprawnień do wypłaty (po osiągnięciu przez uczestnika wieku 65 lat i dokonywania jakichkolwiek wpłat do Programu IKZE w minimum pięciu latach kalendarzowych) wycofane środki będą podlegać opodatkowaniu 10-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast zwrot środków dokonywany w wyniku wypowiedzenia umowy IKZE będzie opodatkowany według skali podatkowej PIT.

 

 

Zachęcamy do kontaktu z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu  801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40*

Opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora.
* Numer dostępny także dla dzwoniących z zagranicy oraz z telefonów komórkowych.

Skontaktuj się z nami

Centrum Obsługi Klienta:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40
pekaotfiCOK@pekao-fs.com.pl