Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia nawigacji i lepszego dostosowania strony do preferencji użytkownika. Pliki te można zablokować w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Dowiedz się więcej.
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Magazyn Uczestników funduszy Pekao
Jesteś w: Inwestycje

Oferta na miarę oczekiwań klientów

Dodano: 25.02.2016

Wielu inwestorów szuka dziś odpowiedzi na pytanie: jak sobie radzić w środowisku niskich stóp procentowych przy tak dużej zmienności na rynkach finansowych? Aktualnie tworzone na świecie fundusze inwestycyjne – w tym proponowane przez nasze TFI – odpowiadają na tę potrzebę – mówi Janusz Ryfka, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju w Pioneer Pekao TFI S.A.

Długoterminowe oszczędzanie: nowe możliwości

Dodano: 09.07.2015

Zabezpieczeniu finansowemu przyszłości sprzyja dywersyfikacja lokowanych środkow, a także możliwość elastycznej modyfikacji strategii w miarę upływu czasu i zmiany potrzeb życiowych. Dlatego Pioneer Pekao TFI S.A. sukcesywnie wzbogaca programy długoterminowego oszczędzania o nowe subfundusze. 

Dobra perspektywa na przyszłość

Dodano: 06.07.2015

W kwietniu oferta portfeli dostępnych w ramach Programu poszerzyła się o kolejny: Portfel globalny, pozwalający inwestować docelowo w starannie dobrane instrumenty finansowe z całego świata. Środki są lokowane w subfundusze o różnym potencjale wzrostu i poziomie ryzyka dostosowanym do planowanego okresu oszczędzania.

Potencjał wielu klas aktywów

Dodano: 01.07.2015

Strategie alternatywne stanowią atrakcyjną propozycję dzięki możliwości inwestowania w różne klasy aktywów, elastycznemu zarządzaniu alokacją pomiędzy nimi ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów finansowych generujących regularne dochody oraz aktywnemu zarządzaniu ryzykiem. Pierwszym subfunduszem tej linii produktowej jest Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu.

O krok przed innymi

Dodano: 01.07.2015

Jeśli wszyscy uczestnicy rynku z ogólnie dostępnych danych wyciągną te same wnioski, nikt nie zarobi. Przewagę daje umiejętność prognozowania tego, jakie oczekiwania i nastroje będą mieli inni inwestorzy – o sztuce doboru akcji do portfeli opowiada Bartosz Częścik, analityk i zarządzający w Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Po kapitał na giełdę

Dodano: 20.04.2015

Na giełdach, w tym także polskiej, nie brakuje przykładów firm, dla których debiut okazał się początkiem pasma wielkich biznesowych sukcesów. Dowodzą one, że pozyskanie finansowania poprzez sprzedaż akcji nie powinno być celem samym w sobie, ale jednym z elementów strategicznego planu rozwoju.

Skontaktuj się z nami

Centrum Obsługi Klienta:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40
pekaotfiCOK@pekao-fs.com.pl