Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia nawigacji i lepszego dostosowania strony do preferencji użytkownika. Pliki te można zablokować w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Dowiedz się więcej.
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Magazyn Uczestników funduszy Pekao
Jesteś w: Inwestycje > Dobra perspektywa na przyszłość

Dobra perspektywa na przyszłość

Powrót »
Dodano: 06.07.2015
Dobra perspektywa na przyszłość

W kwietniu oferta portfeli dostępnych w ramach Programu poszerzyła się o kolejny: Portfel globalny, pozwalający inwestować docelowo w starannie dobrane instrumenty finansowe z całego świata. Środki są lokowane w subfundusze o różnym potencjale wzrostu i poziomie ryzyka dostosowanym do planowanego okresu oszczędzania.


Regularne lokowanie środków, dywersyfikacja, odpowiednio długi horyzont oraz dostosowanie profilu inwestycji do jej celu i czasu trwania to uniwersalne zasady oszczędzania. Właśnie one zostały wkomponowane w Program Systematycznego Oszczędzania Moja Perspektywa1, pozwalający – w prosty i wygodny sposób – zadbać o długoterminowe zabezpieczenie finansowe. Co zatem zrobić, aby poprawić swoją perspektywę na przyszłość? Przede wszystkim należy określić, jak długo planujemy oszczędzać (w Programie umowę można zawrzeć na okres od 6 do 40 lat), oraz wybrać jeden z czterech dostępnych Portfeli Programu: polski plus, umiarkowany, międzynarodowy lub – nowość – globalny. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wpłata przynajmniej 600 zł i zadeklarowanie wysokości wpłat na poziomie 100 zł (w przypadku wpłat co miesiąc)2.

 

Portfel globalny – nowość w Programie Moja PerspektywaPortfel zmienia się z czasem

Program Moja Perspektywa dobrze wpisuje się w potrzeby osób, które świadomie planują finansowe zabezpieczenie przyszłości: emeryturę, edukację dzieci czy inne ważne wydarzenia. Jest tak skonstruowany, że wpłaty są automatycznie dzielone pomiędzy trzy subfundusze tworzące Portfel Programu w określonych proporcjach, zmieniających się wraz z upływem czasu. W pierwszej fazie trwania Programu w strukturze wpłat dominują fundusze i subfundusze o charakterze akcyjnym – w miarę zbliżania się do końca okresu inwestycji ich miejsce zajmują instrumenty o niższym ryzyku inwestycyjnym (fundusze i subfundusze inwestujące głownie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego).

Dodatkową elastyczność zapewnia możliwość tzw. realokacji, czyli zmiany udziału poszczególnych funduszy/subfunduszy w Portfelu Programu. Po realizacji dyspozycji kolejne wpłaty będą dzielone zgodnie z pierwotnym Portfelem Programu (wybranym w momencie podpisania umowy).

 

Systematycznie na rynkach globalnych


Od kwietnia 2015 roku w ramach Programu dostępny jest nowy Portfel globalny, który umożliwia wykorzystanie potencjału wzrostu rożnych rynków na całym świecie – przy poziomie ryzyka dostosowanym do czasu pozostałego do końca inwestycji. Jeśli do jej finału pozostało więcej niż 10 lat, 70% każdej wpłaty będzie lokowane w subfundusz Pioneer Strategii Globalnej; 20% wpłaty trafi do subfunduszu Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu. Pozostałe 10% zostanie zainwestowane w subfundusz Pioneer Pieniężny Plus. Wraz z upływem czasu proporcje wpłat będą automatycznie się zmieniać: gdy do planowanego końca inwestycji dzielić nas będzie od 3 do 5 lat, relacja ta wyniesie – odpowiednio – 50%, 20% i 30%, a gdy do jej zakończenia pozostanie mniej niż rok: 10%, 10% i 80%.

Aktywa Pioneer Strategii Globalnej, który jest subfunduszem o charakterze zrównoważonym, lokowane są w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych wybranych z grona kilkuset najlepszych – w ocenie zarządzających – funduszy inwestycyjnych rożnych kategorii. Dzięki temu inwestorzy pośrednio mają dostęp do szerokiego spektrum aktywów z wielu branż i regionów świata.

W miarę upływu czasu coraz większa część wpłat jest lokowana w subfundusz Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu, który inwestuje aktywa pośrednio w dochodowe instrumenty finansowe z rynków o najlepszych perspektywach. Im bliżej końca inwestycji, tym bardziej w strukturze wpłat zaczyna dominować subfundusz Pioneer Pieniężny Plus. Charakteryzuje się on relatywnie niższym ryzykiem inwestycyjnym niż wymienione wcześniej subfundusze. Świadome oszczędzanie Systematyczne oszczędzanie co miesiąc deklaruje jedynie 2% Polaków – wynika z badania zrealizowanego pod koniec 2014 roku na zlecenie Związku Banków Polskich. Kolejne 16% rodaków stara się odkładać pewne sumy w miarę regularnie.

Dr Marcin Idzik z TNS Polska, firmy realizującej przedmiotowe badanie, komentując wyniki, zwrócił uwagę na to, że większość konsumentów nie jest gotowa, by zrezygnować z bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłej, a oszczędności powstają najczęściej jako „pozostałość” po procesie konsumpcji, a nie jako efekt celowych działań.

Im szybciej jako społeczeństwo nabierzemy świadomości, że zabezpieczenie finansowe przyszłości to konieczność, tym lepiej. Proste i wygodne rozwiązania, takie jak Program Moja Perspektywa, pozwalają sprostać temu wyzwaniu już dziś.

Opracowanie: Zespół Pioneer Pekao TFI S.A.

1. Dalej jako Program Moja Perspektywa, Program.
2. Szczegółowe zasady określające wysokość i częstotliwość wpłat, jak również informacje na temat opłat manipulacyjnych zawarte są w Warunkach uczestnictwa w Programie. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie Moja Perspektywa określają Warunki uczestnictwa w tym Programie, dostępne u prowadzących dystrybucję oraz w internecie na stronie www.pioneer.com.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na stronie www.pioneer.com.pl. Z uwagi na to, że Program Moja Perspektywa oparty jest na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.
Skontaktuj się z nami

Centrum Obsługi Klienta:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40
pekaotfiCOK@pekao-fs.com.pl